ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
 
Login    
   
ประวัติความเป็นมา    
 ความเป็นมา
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างบริหารงานสำนักงานอธิการบดี
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี    
 กองกลาง
 กองคลัง
 กองบริหารงานบุคคล
 กองนโยบายและแผน
 กองพัฒนานักศึกษา
คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี    
 คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้เข้าชม    

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 28
ปีนี้มีคนเข้าชม : 184
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3047

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
QR code    
 
 
 
 
รวมรูปภาพกิจกรรม  
  การสนับสนุนโครงการมอบรถจักรยานให้นักเรียนบ้านไกล
   สัมมนาพนักงานสายสนับสนุน ณ โรงแรมเอวัณฯ พัทยา

  บันทึกข้อความ/หนังสือเวียน  
 • เรื่อง มอบอำนาจให้ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 • เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ประกาศ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงาน
 • เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเขียนหนังสือราชการ
 • แนวปฏิบัติการขอใช้บริการรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
 • ประกาศ เรื่องข้อกำหนดการให้บริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
  คู่มือประกันคุณภาพ สนอ. ปี 2555  
 • คู่มือประกันคุณภาพ สนอ. ปี 2555
 • SAR ปี 2555
  คู่มือประกันคุณภาพ สนอ. ปี 2554  
 • คู่มือประกันคุณภาพ สนอ. ปี 2554
 • SAR ปี 2554
   
  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    

  นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่
  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 


  ข้อความถึง ผอ.สำนักงานอธิการบดีmail
     
     
  ปฏิทินกิจกรรม    
    มกราคม : 2017  

  อา

  พฤ

  1234567
  89 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31    
     วันนี้
     กิจกรรม
  สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    
    สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  ลิงค์    
    ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน
    บทความ - ข้อมูลวารสารต่างประเทศ
   

  สำนักงานอธิการบดี
  ยินดีต้อนรับ

  yesyesyesyesyes

   


  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8510

  President  Phranakhon Rajabhat University
  9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8510