สำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับ

yesyesyesyesyes

 

  Login  
   
  Username  
   
  Password  
   
   
  ประวัติความเป็นมา
 ความเป็นมา
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างบริหารงานสำนักงานอธิการบดี
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
  หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
 กองกลาง
 กองคลัง
 กองบริหารงานบุคคล
 กองนโยบายและแผน
 กองพัฒนานักศึกษา
  คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
 คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
  จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 28
ปีนี้มีคนเข้าชม : 184
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3047

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
  QR code
 
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
  การสนับสนุนโครงการมอบรถจักรยานให้นักเรียนบ้านไกล
   สัมมนาพนักงานสายสนับสนุน ณ โรงแรมเอวัณฯ พัทยา

 
more
  บันทึกข้อความ/หนังสือเวียน
  เรื่อง มอบอำนาจให้ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
  เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  ประกาศ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงาน
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเขียนหนังสือราชการ
  แนวปฏิบัติการขอใช้บริการรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
  ประกาศ เรื่องข้อกำหนดการให้บริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
   
  more
  คู่มือประกันคุณภาพ สนอ. ปี 2555
  คู่มือประกันคุณภาพ สนอ. ปี 2555
  SAR ปี 2555
   
  more
  คู่มือประกันคุณภาพ สนอ. ปี 2554
  คู่มือประกันคุณภาพ สนอ. ปี 2554
  SAR ปี 2554
   
  more
   
    ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

  นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่
  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 


  ข้อความถึง ผอ.สำนักงานอธิการบดีmail
     
     
    ปฏิทินกิจกรรม
    มีนาคม : 2017  

  อา

  พฤ

       1234
  56789 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 
     วันนี้
     กิจกรรม
    สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
    สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
    ลิงค์
    ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน
    บทความ - ข้อมูลวารสารต่างประเทศ

  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8510

  President  Phranakhon Rajabhat University
  9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8510