สำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับ

yesyesyesyesyes

 

 
  Login  
   
  Username  
   
  Password  
   
   
  ประวัติความเป็นมา
 ความเป็นมา
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างบริหารงานสำนักงานอธิการบดี
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
  หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
 กองกลาง
 กองคลัง
 กองบริหารงานบุคคล
 กองนโยบายและแผน
 กองพัฒนานักศึกษา
  คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
 คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
  จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 28
ปีนี้มีคนเข้าชม : 184
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3047

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
  QR code
 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คติพจน์  ปญฺญา  นรานํ  รตนํ
ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

       
      ปรัชญา       พัฒนางาน  บริการเป็นเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม
                    
         
     
        วิสัยทัศน์                   
สำนักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย  มุ่งเน้นในการบริการ
 เน้นบริหารจัดการที่เป็นระบบเป็นพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
                       
      
                    
                    
 
 

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8510

President  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8510