Office of the President Office of the President
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
TH | EN
หน้าหลัก
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O๑๓ + กองกลาง + กองบริหารงานบุคคล + กองนโยบายและแผน + กองคลัง + กองพัฒนานักศึกษาเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O๓๔ + การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน O๓๔ + Phranakhon Rajabhat University Announcement on Declaration of Honesty Intent, Moral Building and Transparency in Operations การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O๓๕ + การประชุม ITA วันที่ 17 มีนาคม 2563มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน O๔๒ + รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ O๔๒การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O๔๓ + การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน O๔๓
ข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ต่อ)
Back
12 กันยายน 2558


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ คณะต่างๆ จัดการแข่งขันกีฬากาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 17 โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันของนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 5 ของทุกคณะ ในการแข่งขันครั้งนี้มีกีฬาในการแข่งขันคือ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง ตะกร้อชาย-หญิง แบดมินตันชาย-หญิง บาสเกตบอลชาย-หญิง และเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว ณ ลานเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผลการแข่งขันกีฬาวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
1.ฟุตบอล (ชาย) สาย B รอบแรกวิทยาลัยการฝึกหัดครู VS คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการแข่งขัน วิทยาลัยการฝึกหัดครู? ชนะ 2 : 0 ประตู
2.บาสเกตบอล (ชาย)
- รอบรองชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี VS วิทยาลัยนานาชาติ
? ผลการแข่งขัน วิทยาลัยนานาชาติ ชนะ 18 : 13 คะแนน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
- รอบรองชนะเลิศ วิทยาลัยการฝึกหัดครู? VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
?ผลการแข่งขัน ?วิทยาลัยการฝึกหัดครู? ชนะ 43 : 20 คะแนน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
3.วอลเลย์บอล (ชาย)
- รอบรองชนะเลิศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์?VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการแข่งขัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชนะ 2 : 1 เซ็ต ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
- รอบรองชนะเลิศ
วิทยาลัยการฝึกหัดครู? VS คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการแข่งขัน ?วิทยาลัยการฝึกหัดครู? ชนะ 2 : 0 เซ็ต ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
4.แบดมินตัน
- ชายเดี่ยว? สาย B รอบก่อนรองชนะเลิศ
คณะวิทยาการจัดการ ?VS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการแข่งขัน ?คณะวิทยาการจัดการ ?ชนะ 2 : 1 เซ็ต
- ชายคู่ สาย B รอบก่อนรองชนะเลิศ
วิทยาลัยการฝึกหัดครู? VS วิทยาลัยนานาชาติ
ผลการแข่งขัน ?วิทยาลัยการฝึกหัดครู? ชนะ 2 : 0 เซ็ต
?- หญิงเดี่ยว สาย B รอบก่อนรองชนะเลิศ
?วิทยาลัยนานาชาติ VS คณะวิทยาการจัดการ ?
ผลการแข่งขัน? วิทยาลัยนานาชาติ ชนะ บาย
คณะวิทยาการจัดการไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
- หญิงคู่ สาย B รอบก่อนรองชนะเลิศ
คณะวิทยาการจัดการ ?VS คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลการแข่งขัน? คณะวิทยาการจัดการ ?ชนะ 2 : 1 เซ็ต
?5.เทเบิลเทนนิส (ชายเดี่ยว)
- สาย A รอบแรก
? คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี VS วิทยาลัยการฝึกหัดครู?
? ผลการแข่งขัน วิทยาลัยการฝึกหัดครู? ชนะ 2 : 0 เซ็ต
- สาย B รอบแรก
? คณะวิทยาการจัดการ ?VS คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
? ผลการแข่งขัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชนะ 2 : 1 เซ็ต
6.เซปักตะกร้อ (ชาย)
- สาย A รอบแรก? คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ VS คณะวิทยาการจัดการ ?
? ผลการแข่งขัน คณะวิทยาการจัดการ ชนะ 2 : 0 เซ็ต
- สาย B รอบแรก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม VS วิทยาลัยนานาชาติ